Erfaren och kreativ projektledare

Som projektledare driver jag projekt framåt med översikt över helheten, samtidigt som jag säkrar att varje enskilt delmål följs upp. I startfasen hjälper jag dig att utveckla din idé, formulera projektplan och utarbeta budget. Jag kan ge råd rörande finansiering och ansökningar. I pågående projekt kan jag gå in som projektledare, koordinator eller konsult. Med stor erfarenhet av projektledning främst i Norge och Sverige, kan jag bidra till att ditt projekt når de uppsatta målen. I avslutning av projekt hjälper jag dig att sammanfatta erfarenheter i en slutrapport.

Ta kontakt med mig om du är nyfiken hur jag kan bidra i ditt projekt.

Exempel på tidigare uppdrag

  • Samdrift - ett samarbetsprojekt mellan kulturfestivaler i Tromsø. Som projektledare arbetade jag med att utveckla samarbetet mellan tre av Tromsøs mest etablerade festivaler, samt sprida kunskaperna om organisering av tillfälliga arrangemang i hela Norge. Samdrift drevs som ett företag, ägt av Insomniafestivalen, Buktafestivalen och Tromsø Internasjonale Filmfestival med stöd av bland annat Kommunal- og Moderniseringsdepartemanget. 
  • Niejda - Chicks in Sápmi - ett ettårigt pilotprojekt för att utveckla ett mentorprogram för samiska kvinnor och tjejer. Jag bidrog med idéutveckling, projektformulering, ansökan och projektledning tillsammans med Anna-Maria Fjellström. Chicks in Sápmi finansierades främst av Allmänna Arvsfonden och dåvarande Ungdomsstyrelsen. Projektet ledde till bildandet av föreningen Niejda, med cirka 200 medlemmar 2016.
  • Reggae Rock and Rights Tour - en kulturturné för ungas rättigheter i Barentsregionen. Arrangerades med projektbidrag från bland annat Norska Barentssekretariatet och Länsstyrelsen i Norrbotten.