Pluggtider

2015-12-28 06.44.44 2.jpg Jag går djupt i studierna, och matchar det med många timmar på mattan. Åh, yoga!