Anlita Ylva

Jag är tillgänglig för uppdrag som facilitator, moderator, projektledare och journalistik. Läs mer nedan och hör av dig om du vill prata uppdrag eller samarbeten! 

 
 
Foto: Simon Kenny

Erfaren och kreativ projektledare

Som projektledare driver jag projekt framåt med översikt över helheten, samtidigt som jag säkrar att varje enskilt delmål följs upp. I startfasen hjälper jag dig att utveckla din idé, formulera projektplan och utarbeta budget. Jag kan ge råd rörande finansiering och ansökningar. I pågående projekt kan jag gå in som projektledare, koordinator eller konsult. Med stor erfarenhet av projektledning främst i Norge och Sverige, kan jag bidra till att ditt projekt når de uppsatta målen. I avslutning av projekt hjälper jag dig att sammanfatta erfarenheter i en slutrapport.

Ta kontakt med mig om du är nyfiken hur jag kan bidra i ditt projekt.

Exempel på tidigare uppdrag

  • Samdrift - ett samarbetsprojekt mellan kulturfestivaler i Tromsø. Som projektledare arbetade jag med att utveckla samarbetet mellan tre av Tromsøs mest etablerade festivaler, samt sprida kunskaperna om organisering av tillfälliga arrangemang i hela Norge. Samdrift drevs som ett företag, ägt av Insomniafestivalen, Buktafestivalen och Tromsø Internasjonale Filmfestival med stöd av bland annat Kommunal- og Moderniseringsdepartemanget. 
  • Niejda - Chicks in Sápmi - ett ettårigt pilotprojekt för att utveckla ett mentorprogram för samiska kvinnor och tjejer. Jag bidrog med idéutveckling, projektformulering, ansökan och projektledning tillsammans med Anna-Maria Fjellström. Chicks in Sápmi finansierades främst av Allmänna Arvsfonden och dåvarande Ungdomsstyrelsen. Projektet ledde till bildandet av föreningen Niejda, med cirka 200 medlemmar 2016.
  • Reggae Rock and Rights Tour - en kulturturné för ungas rättigheter i Barentsregionen. Arrangerades med projektbidrag från bland annat Norska Barentssekretariatet och Länsstyrelsen i Norrbotten. 
 
1239667_10151642729875869_110222464_n.jpg

Facilitator 

Facilitator är en person som hjälper en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt resultat. Som facilitator hjälper jag dig att designa och leda processer för mindre och större grupper.

Moderator

Som moderator på konferens, debatt eller panelsamtal guidar jag deltagare genom ett bestämt program, alltid med målet att deltagare ska få det mesta ut av dagen.

Workshopledare

Jag utvecklar och leder workshops för mindre grupper, främst med fokus på kreativitet och att generera idéer. 

Exempel på tidigare uppdrag

  • Moderator på två temadagar om integration i Kiruna, våren 2017. Min uppgift var att planera metodik samt lotsa drygt 100 deltagare genom en halv dags arbete med tema på integration för en kompetensförsörjningsdag, och sedan agera konferencier för en heldag av inspiration. Hör en radiointerjvu med Navid Modiri här och läs en artikel inspirationsdagen här (betalartikel) om inspirationsdagen. Uppdragsgivare var integrationsenheten vid Kiruna Kommun. 
  • I tre år agerade jag facilitator på Jokkmokk Winter Conference, med uppgift att bland annat planera praktiskt utförande, agera moderator på konferensen samt leda workshops och panelsamtal.
  • Konferencier på vernissage av utställningen Queering Sápmi på Västerbottens Museum i september 2013, samt facilitator och workshopledare på efterföljande konferens.
  • I projektet Reggae Rock and Rights Tour utvecklade och genomförde jag workshops i kreativitet tillsammans med Jens Choong och Halvard Rundberg. Deltagare var ungdomar i Norge, Sverige, Finlad och Ryssland.
  • Genomförande av kreativa workshops för bland annat FN-Sambandet, Norrbottens Läns Landsting, Sáminuorra och Sametinget, med huvudarbetsområde Norge och Sverige. 
 
459117607.jpg

Text och journalistik

Jag skriver texter med lokalt perspektiv från området jag lever och verkar i. Jag tar uppdrag i Norge, Sverige och Finland. Texterna skrivs på svenska eller engelska. 

Erfarenhet och exempel på tidigare uppdrag